LLP ISIM IIDS ISQ IS HSEWT

Health, Safety and
Environmental training
for Welding Personnel
LLP - LdV / TOI / 2012 / RO / 036

Wstęp

welders Obecnie w przemysle obserwuje się ciągły wzrost przedsiębiorstw wytwarzających konstrukcje spawane zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Spawanie oraz procesy pokrewne zaliczane są do procesów specjalnych, które wiążą się z występowaniem wielu czynników mających negatywny wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko pracy.
Powodem realizacji projektu jest rosnące znaczenie na arenie międzynarodowej tematyki zdrowia, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.
Główny celem projektu jest organizacja szkolenia dla personelu spawalniczego (personelu zarządzającego, inżynierów, techników i brygadzistów) z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska pracy przy spawaniu i procesach pokrewnych zgodnego
z systemem szkolenia według programów Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF).