LLP ISIM IIDS ISQ IS HSEWT

Archive for sierpnia, 2014

Szkolenia dla personelu spawalniczego (personelu zarządzającego, inżynierów, techników i brygadzistów) z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska pracy przy spawaniu i procesach pokrewnych.

poniedziałek, sierpnia 25th, 2014

25 i 26 września 2014 r. w siedzibie Instytutu Spawalnictwa, Gliwicach.

Więcej informacji

Curs – Instruire în domeniul Sănătății și Securității în Muncă și al Protecției Mediului pentru Personalul Sudor

wtorek, sierpnia 19th, 2014

22-23 septembrie 2014, Timişoara

Detalii curs / Talon de inscriere