LLP ISIM IIDS ISQ IS HSEWT

Archive for August 25th, 2014

Szkolenia dla personelu spawalniczego (personelu zarządzającego, inżynierów, techników i brygadzistów) z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska pracy przy spawaniu i procesach pokrewnych.

Monday, August 25th, 2014

25 i 26 września 2014 r. w siedzibie Instytutu Spawalnictwa, Gliwicach.

Więcej informacji