LLP ISIM IIDS ISQ IS HSEWT

Zadania I Rezultaty

Każdy z pakietów roboczych został tak opracowany by zagwarantować osiągnięcie założonych rezultatów projektu. Liderami poszczególnych zadań są wiądące instytucje spawalnicze w wyżej wymienionych krajach.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania: Okres realizacji Lider
WP1: Analiza potrzeb dotyczących organizacji szkolenia z zakresu ochrony zdrowia,
bezpieczeństwa i środowiska pracy przy spawaniu i procesach pokrewnych
Miesiąc 1-7 ISIM
WP2: Opracowanie wytycznych do szkolenia Miesiąc 6-11 IIS
WP3: Przygotowanie materiałów szkoleniowych z zakresu ochrony zdrowia,
bezpieczeństwa i środowiska pracy przy spawaniu i procesach pokrewnych
Miesiąc 8-22 ISQ
WP4: Organizacja szkoleń pilotażowych Miesiąc 16-22 ISPL
WP5: Ocena szkoleń pilotażowych i opracowanie egzaminacyjnej bazy danych Miesiąc 1-24 ISQ
WP6: Upowszechnianie wyników projektu Miesiąc 1-24 IIS
WP7: Zarządzanie projektem Miesiąc 1-24 ISIM

Niektóre z zadań realizowane są równocześnie podczas gdy realizacja innych zależna jest od zakończenia poprzednich zadań. Zarządzanie, zapewnienie jakości i ocena mają na celu zapewnienie najwyższych standardów i prowadzone będą przez cały okres trwania projektu. Również upowszechnianie rezultatów projektu będzie miało kluczowe znaczenie w celu zapewnienia długoterminowych działań prowadzących do osiągnięcia rezultatów projektu. Upowszechnianie wyników projektu realizowane będzie dla różnych grup odbiorców za pomocą rozmaitych narzędzi na poziomie zarówno krajowym jak i europejskim.

Partnerzy, którzy są liderami poszczególnych zadań współpracują z koordynatorem projektu i są odpowiedzialni za zapewnienie realizacji prac na najwyższym poziomie.

Wszyscy partnerzy aktywnie uczestniczą we wszystkich zadaniach i są współodpowiedzialni za osiągnięcie rezultatów projektu.