LLP ISIM IIDS ISQ IS HSEWT

Cele Projektu

welding

Głównym celem projektu WELDTRAIN jest organizacja szkolenia dla personelu spawalniczego (personelu zarządzającego, inżynierów, techników i brygadzistów) z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska pracy przy spawaniu i procesach pokrewnych zgodnego z systemem szkolenia według programów Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF).
Cele projektu są następujące:

1. Rozwój kwalifikacji zawodowych personelu spawalniczego z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska pracy przy spawaniu i procesach pokrewnych w ramach szkolenia wg. programów EWF;
2. Potwierdzenie certyfikatem zdobytych kwalifikacji zawodowych, a tym samym zwiększenie swoich szans na rynku pracy.

Dodatkowo, rezultaty projektu będą rozpowszechniane zarówno na poziomie krajowym, jak i wśród państw członkowskich Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF).