LLP ISIM IIDS ISQ IS HSEWT

Activităţi şi rezultate

Definirea fiecărui WP a fost concepută pentru a asigura o distribuire echilibrată între obiectivele şi activităţile proiectului şi pentru a garanta că fiecare WP va fi în concordanţă cu expertiza fiecărui partener.

Pachete de lucru WP Durata Coordonator WP
WP1 – Analiza cerinţelor naţionale în domeniul managementului de mediu,
sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale
Lunile 3-7 ISIM
WP2 –Dezvoltarea unui ghid pentru formare Lunile 6-11 IIS
WP3 –Elaborarea materialelor de curs pentru Management HSE în sudură Lunile 8-22 ISQ
WP4 –Organizarea de cursuri pilot Lunile 16-22 ISPL
WP5 – Evaluarea cursurilor pilot şi baza de date pentru examen Lunile 1-24 ISQ
WP6 – Diseminare Lunile 1-24 IIS
WP7 – Managementul proiectului Lunile 1-24 ISIM

Din motive logistice, unele dintre pachetele de lucru WP vor rula simultan, în timp ce altele vor depinde de finalizarea unui pachet de lucru WP anterior. Managementul consorțiului, asigurarea calității și evaluarea vor fi în curs de desfășurare pe tot parcursul proiectului pentru a asigura cele mai înalte standarde, în timp ce diseminarea și exploatarea vor fi, de asemenea, un aspect-cheie pentru a asigura un impact pe termen lung, sustenabilitatea și integrarea rezultatelor proiectului. Desigur diseminarea și exploatarea vor viza o gamă largă de direcţii și diferite părți interesate, la nivel local, regional, național, european.

Toate pachetele de lucru WP au un partener coordonator, care lucrează în strânsă colaborare cu coordonatorul proiectului şi este responsabil pentru a se asigura că toate activitățile și rezultatele vor fi dezvoltate la standarde ridicate de calitate. Toți partenerii participă activ la toate pachetele de lucru WPS și sunt co-responsabili pentru atingerea obiectivelor și a rezultatelor.

Toate rezultatele trebuie să respecte modelul dezvoltat de către liderul pachetului de lucru WP și agreat de către parteneriat. .