LLP ISIM IIDS ISQ IS HSEWT

Scopul şi obiectivele proiectului

welding

Scopul general al proiectului WELD TRAIN este armonizarea formării şi calificării personalului tehnic (manageri, ingineri, tehnicieni şi maiştri) cu responsabilităţi în domenii ca managementul de mediu, sănătate şi siguranţă la sudare, astfel că principalele scopuri ale proiectului sunt:

1. Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru personalul cu responsabilităţi în domenii ca managementul de mediu, sănătate şi siguranţă la sudare, prin formare şi educare într-un sistem european armonizat;
2. Dovedirea competenţelor profesionale ale personalului prin utilizarea unui sistem uniform de examinare urmat de calificare şi obţinerea unei diplome.

In plus, se aşteaptă ca, în timp, rezultatele proiectului WELD TRAIN să poată fi disponibile şi în alte ţări decât cele partenere, prin diseminarea si valorificarea acestor rezultate la nivel naţional şi pentru toate ţările membre europene din reţeaua EWF.